Kênh thông tin bất động sản

đặc khu kinh tế

Kiên Giang xin thêm quyền cho chủ tịch đặc khu Phú Quốc

Đăng ngày 25/04/2019

Kiên Giang đang xin thêm quyền thu hồi đất cho chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, ngoài tám trường hợp đã được dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt quy định. Tỉnh Kiên Giang vừa có

Phú Quốc muốn lên thành phố trước khi làm đặc khu

Đăng ngày 12/04/2019

 UBND tỉnh Kiên Giang vừa gửi tờ trình lên Chính phủ xin thành lập thành phố Phú Quốc. Theo UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện loại I trực thuộc

TOP
0931.064.064
0931.064.064