Kênh thông tin bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu bán đấu giá 29 khu “đất vàng” ven biển

Đăng ngày 31/03/2019

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019, tỉnh bán đấu giá 29 khu đất ven biển với tổng diện tích 213ha. Tổng số tiền thu được sau đấu giá khoảng hơn 7.000 tỷ đồng.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá 29 khu “đất vàng” ven biển, dự kiến thu về hơn 7.000 tỷ đồng

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng thuyết minh tóm tắt tình hình khai thác từng khu đất.

Dựa vào danh mục các khu đất công trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công, danh mục dự kiến kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã lập danh mục các khu đất dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, danh sách này bao gồm: Khu cảng Bà Rịa thu hồi Công ty Vinaconex, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa có diện tích 5,62ha; Khu Cụm 5 tại phường 11, TP. Vũng Tàu có diện tích 2,76ha; Khu đất thu hồi của công ty Thương mại Sài Gòn tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có diện tích 2,43ha và Khu đất thu hồi của công ty Thanh Long thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có diện tích 11,62ha.Theo đó, có 4 khu đất với tổng diện tích 691,4ha tại TP. Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ chưa có chủ trương của UBND tỉnh, nhưng có trong danh mục đất khai thác trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công; có 4 khu đất với tổng diện tích 22,43ha đã có Quyết định giao Trung tâm Phát triển Qũy đất để tạo đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất; 2 khu đất với tổng diện tích 52,8ha, tại TP. Vũng Tàu đã có chủ trương thực hiện khai thác của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đã xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng thuyết minh tóm tắt tình hình khai thác từng khu đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển Quỹ đất xem xét, tính toán về phương án, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể từng dự án; căn cứ vào đó cân đối số tiền đền bù báo cáo UBND tỉnh.

(Theo Nhịp sống kinh tế) 

TOP
0931.064.064
0931.064.064