Kênh thông tin bất động sản

luật đặc khu

Luật Đặc khu sẽ là luật chung?

Đăng ngày 10/04/2019

Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) đã được Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo giao Bộ KH-ĐT phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban

TOP
0931.064.064
0931.064.064