Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của trung ương đều thống nhất đề án thành lập TP Phú Quốc và đề nghị tạo mọi điều kiện để Phú Quốc sớm thành lập TP. Tuy nhiên, các đại diện này cũng cho rằng việc thành lập TP Phú Quốc phải bảo đảm nhiều yếu tố như: Cơ sở hạ tầng phải được hoàn thiện, ngày càng đổi mới và phát triển, phải có chính sách riêng biệt cho TP đảo, đánh giá tổ chức bộ máy, bổ sung giải pháp hệ thống chính sách; giải pháp phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng….

Một góc huyện đảo Phú Quốc chuẩn bị lên thành phố – Ảnh: HOÀNG TUẤN

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định để sớm lên TP, Phú Quốc cần nhanh chóng hoàn thiện đề án như: Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chú ý quản lý đô thị, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chú trọng công tác an ninh quốc phòng; chuyển đổi tổ chức bộ máy cho phù hợp; bổ sung các chính sách khi thành lập TP, các định hướng phát triển TP sau khi được công nhận; có phương án sắp xếp cán bộ, công chức sau khi thành lập TP bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.