Kênh thông tin bất động sản

Hạ Long là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng ngày 24/07/2020

Sau hai ngày làm (21-22/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ thảo luận, công tâm, khách quan lựa chọn và bầu 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư; bầu BTV Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Thủ trưởng Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%; Phó Bí thư là các ông Nguyễn Anh Tú, Phạm Lê Hưng và bà Vũ Thị Mai Anh.

Ông Vũ Văn Diên tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu tuyệt đối

Với vị thế đầu tàu trong toàn tỉnh Quảng Ninh, 5 năm qua, TP Hạ Long đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, bình quân 14,6%/năm, nổi bật là các kết quả tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy du lịch dịch vụ làm mũi nhọn (lượng khách du lịch tăng gấp đôi, doanh thu tăng hơn 5 lần giai đoạn trước đó).

Nhiệm kỳ 2015- 2020, với đặc thù bốn năm đầu Đảng bộ thành phố Hạ Long và Đảng bộ huyện Hoành Bồ thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng địa phương đề ra và đã tạo ra nhiều đột phá trong diện mạo hạ tầng giao thông, đô thị. Từ đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: Hạ Long có vai trò là “tâm” trong không gian phát triển “Một tâm – hai tuyến – đa chiều – hai mũi đột phá” của tỉnh Quảng Ninh, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đủ tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (Trung ương) trước năm 2030. Với vai trò và vị trí quan trọng như vậy, Hạ Long phải thể hiện trách nhiệm tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ mới, đột phá, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, phương pháp phát triển.

TP Hạ Long là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đủ tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Định hướng về giải pháp để thực hiện mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới, ông Ký đã yêu cầu TP Hạ Long phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người Hạ Long; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong quản lý quy hoạch đất đai, đô thị và tài nguyên khoáng sản, nhất là bảo vệ, phát triển, tái tạo, bảo tồn rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, ngập mặn, hệ sinh thái rừng… Kết hợp chặt chẽ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 15.000 USD, cơ bản không còn hộ nghèo.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV đã đặt ra mục tiêu đưa Hạ Long trở thành đô thị hiện đại – truyền thống, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. “Vì vậy, phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết; song chắc chắn Đảng bộ thành phố sẽ kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, thường xuyên đổi mới; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đã đề ra”, ông Diện khẳng định.

TOP
0931.064.064
0931.064.064